UNI-TRUCK - Serwisy i salony Samochodów Dostawczych i Ciężarowych

2014.01.01 Rozbudowa Oddziału Wrocław

Projekt "Rozbudowa i modernizacja hali serwisowej z magazynem i stacją kontroli pojazdów" Wrocław, ul. Żmigrodzka 251 planowa data zakończenia inwestycji: 10 października 2014 r

Etapy planowanej inwestycji:

 zlecenie badania geologicznego gruntu pod drogą publiczną - 30.07.2014
 wykonania aktualizacji starych map geodezyjnych drogi publicznej - 01.09.2014
 wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi - 15.09.2014

Potem tylko akceptacja projektu, którą mamy nadzieję uzyskać w przyspieszonym terminie i od 30 września 2014 wreszcie ruszą prace budowlane.

Ten projekt inwestycyjny obejmuje między innymi:

zwiększenie powierzchni j zabudowy o 1032 m2
w tym :
- powierzchnia hali serwisowej - 544 m2
- pow. hali SKP - 186 m2
- pow. magazynu - 190 m2
- ilość bram wjazdowych - 8 szt.

W związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi mogą wystąpić czasowe, niewielkie niedociągnięcia w spełnieniu wszystkich standardów jakościowych Uni-Truck, niemniej jednak zarząd i pracownicy dołożą wszelkich starań, by przeprowadzenie inwestycji przebiegło w sposób, eliminujący lub ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek uciążliwości dla Klientów.
WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM - będziemy zobowiązani za okazanie zrozumienia w czasie trwania inwestycji.