UNI-TRUCK - Serwisy i salony Samochodów Dostawczych i Ciężarowych

Misja, cele, wartości

UNI-TRUCK Sp. z o.o. jest największym autoryzowanym dystrybutorem marki IVECO w Polsce.

Misją naszej firmy jest zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi w zakresie sprzedaży samochodów i usług świadczonych w naszych serwisach i działach pomocniczych.

Jakość w UNI-TRUCK oznacza dążenie do osiągnięcia jak najwyższego stopnia satysfakcji naszych klientów.

Mając na uwadze jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań naszych klientów przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:

Wzrost obrotów firmy jako wyznacznik zadowolenia klientów
Kompleksowa obsługa klientów w tym: doradztwo produktowe, doradztwo w zakresie finansowania transakcji, świadczenie wszechstronnej opieki posprzedażnej
Ciągłe doskonalenie jakości usług serwisowych w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne i naprawcze oraz zmniejszenie liczby reklamacji
Zwiększenie dostępności części zamiennych oraz doskonalenie kompletacji dostaw dla serwisów i klientów zewnętrznych
Dbanie o pozytywny wizerunek firmy i jej promowanie.

Nasze cele zamierzamy zrealizować poprzez:

Systematyczną analizę potrzeb i oczekiwań klientów
Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminowości dostaw
Zapobieganie błędom poprzez monitorowanie procesów realizowanych w firmie
Ciągłe doskonalenie organizacji firmy i poprawianie jakości jej działania
Odpowiednie inwestycje i zakupy inwestycyjne podnoszące jakość i standardy naszego działania
Doskonalenie polityki kadrowej poprzez precyzyjne określenie kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników oraz zapewnienie im możliwości ciągłego podwyższania i rozszerzania kwalifikacji w ramach efektywnego systemu szkoleń.

Zarząd UNI-TRUCK gwarantuje znajomość polityki jakości przez wszystkich pracowników firmy oraz zapewnia zasoby niezbędne do jej realizacji w postaci wykwalifikowanego personelu, a także środków materialnych i finansowych.

Polityka jakości w UNI-TRUCK opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach, co stanowi gwarancję utrzymania pozycji rynkowej firmy.